• Banner podstrona

Oprogramowanie Leica Application Suite (LAS ) jest specjalistycznym oprogramowaniem dedykowanym zarówno do obsługi kamer i podstawowej rejestracji obrazu jak również do współpracy ze zautomatyzowanymi mikroskopami oraz zaawansowanymi pakietami analitycznymi.

LAS umożliwia przeprowadzanie podstawowych pomiarów interaktywnych (również w czasie rzeczywistym). Posiada zaawansowane funkcje dedykowane do automatycznej analizy obrazu (segmentacja, progowanie itp.). Oprogramowanie to umożliwia także składanie obrazów z kilku kanałów fluorescencyjnych, składanie obrazów z wielu pól (z wykorzystaniem stolików skaningowych) ora uzyskiwanie obrazów o powiększonej głębi ostrości (szczególnie polecane w mikroskopii stereoskopowej).

Oprogramowanie Leica Application Suite X (LAS X) jest uniwersalną platformą dedykowana do zaawansowanych prac z zakresu fluorescencji z wykorzystaniem klasycznych mikroskopów świetlnych jak również mikroskopów konfokalnych. Przejrzysty i intuicyjny układ panelu sterującego jest dużym ułatwieniem dla operatora podczas rejestracji długoczasowych eksperymentów z zakresu biologii komórki jak również do analizy poszczególnych molekuł podczas zaawansowanych eksperymentów dedykowanych biologii molekularnej. Oprogramowanie LAS X umożliwia rejestrację fluorescencji wielokanałowej, Z-stack, dekonwolucję (2D i 3D), skan mozaikowy, pomiary kolokalizacji jak również rekonstrukcje 3D. Oprogramowanie może być wyposażone również w moduły do automatycznych pomiarów 2D i 3D oraz (co jest bardzo istotne w długoczasowych eksperymentach) możliwość sterowania funkcjami inkubatorów z poziomu oprogramowania. Bardzo intuicyjny i inteligentny interfejs do minimum ogranicza czas potrzebny do ustawienia swojego eksperymentu pomiarowego.

Oprogramowanie Leica LAS EZ służy do akwizycji, obróbki i archiwizacji zdjęć wykonanych przy użyciu mikroskopów stereoskopowych Leica EZ4 HD, jak również kamer cyfrowych Leica EC3, Leica ICC50 HD, Leica IC80 HD. Jest ono spójną, łatwą w użyciu platformą wykorzystywaną w edukacji, przemyśle i aplikacjach w naukach przyrodniczych. Leica LAS EZ w sposób intuicyjny zapoznaje użytkownika z ustawieniami kamery, pozwala na redukcję szumów, likwidację cieni na obrazie dla uzyskania wysokiej jakości zdjęć. Dodatkowo program umożliwia wykonywanie pomiarów morfometrycznych (zarówno na wykonanych wcześniej zdjęciach, jak również na obrazie przechwytywanym „na żywo”) oraz pozwala na dodawanie do obrazów mikroskopowych opisów i notatek.

Techniki bioobrazowania przyczyniają się do coraz większej liczby przełomowych odkryć w nauce. Systemy Leica MM AF, zintegrowane z oprogramowaniem MetaMorph, odgrywają dużą rolę w tej rewolucji. Program MetaMorph pozwala na łatwą wizualizację preparatów, obróbkę graficzną i analizę matematyczną obrazów oraz umożliwia korzystanie z szeregu funkcji do automatyzacji operacji dla rutynowych i powtarzalnych badań.

Elastyczność oraz wszechstronność oprogramowania MetaMorph sprawiają, że jest to użyteczne narzędzie do wykonywania m.in. serii czasowych w badaniach przyżyciowych, wielowymiarowej akwizycji obrazu, rekonstrukcji 3D oraz przeprowadzania pomiarów morfometrycznych, analizy kolokalizacji oraz badania zmian intensywności barwienia.

Przełomowe odkrycia mogą się zdarzyć, gdy jesteś w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Oprogramowanie Leica High Content Screening (HCS) dzięki rozbudowanej automatyzacji działania pozwala użytkownikowi mikroskopu szybko zebrać dane morfometryczne oraz ilościowe badanego materiału.

Program HCS pozwala na zarówno projektowanie eksperymentów do badań przyżyciowych, jak i do analizowania dużych powierzchni utrwalonych tkanek. Możliwe jest zarówno śledzenie poruszających się w próbce obiektów, automatyczna kontrola ostrości preparatu, jak również wyszukiwanie charakterystycznych zdarzeń na preparacie według wprowadzonego wcześniej przez użytkownika klucza. Program umożliwia także szybkie, automatyczne obrazowanie i inspekcję próbek (np. hodowli komórkowych) umieszczonych w komercyjnie dostępnych naczyniach (np. płytki wielodołkowe, chamber slide).

 CytoVision jest platformą do badań cytogenetycznych oferującą wygodę i komfort analizy preparatów z elastycznością konfiguracji sprzętowych i programowych. Jest to jedyny na rynku system w całości pochodzący od jednego producenta (mikroskop, kamera, oprogramowanie). W ofercie znajdziemy pełną gamę rozwiązań – od systemu w pełni manualnego (CytoVision DM2500), poprzez automatykę w osi Z (CytoVision DM 5500) do pełnej automatyki skanowania (CytoVision DM 6000) ze zintegrowaną stacją skanującą (CytoVision DM 6000 + GSL).