• Banner podstrona

Mikroskop konfokalny Leica TCS SPE jest wszechstronnym systemem, który za przystępną cenę oferuje możliwość wizualizacji zarówno żywych, jak i utrwalonych preparatów. Mikroskop ten dostarcza wszystkich aplikacji niezbędnych do wykonywania popularnych technik konfokalnych (badanie kolokalizacji, FRET, FRAP) i oferuje doskonałą jakość obrazu.
Dzięki kompaktowym rozmiarom, mikroskop Leica TCS SPE zmieści się w każdym laboratorium, w typowych warunkach pokojowych. Leica TCS SPE to jedyny mikroskop konfokalny w swojej klasie, który zapewnia prawdziwą, płynną wizualizację spektralną fluorochromów (skan wzdłuż długości fali).

Platforma konfokalna Leica TCS SP8 to sztandarowy system firmy Leica-Microsystems zaprojektowany do wykonywania wizualizacji i eksperymentów z optymalną wydajnością kwantową i dużą szybkością. Laserowo skanujące mikroskopy konfokalne (Leica TCS – True Confocal System) spełniają wszystkie postulaty sformułowane przez Marvina Minskiego (wynalazcy i konstruktora pierwszego mikroskopu konfokalnego) dla idealnego mikroskopu świetlnego.

 

 

Makroskop Leica TCS LSI jest pierwszym systemem konfokalnym o płynnej zmianie powiększeń (Super-zoom), który oferuje wysoką rozdzielczość obrazowania i duże pole widzenia (16 mm) do badania większych próbek in vivo.
Leica TCS LSI oferuje wszystkie zalety systemów konfokalnych Leica skanujących laserowo (TCS – True Confocal System) z możliwościami jakie dają systemy makroskopowe (LSI – Large Scale Imaging).

 

 

Konwencjonalne mikroskopy konfokalne pozwalają tworzyć rekonstrukcje preparatów, jeśli wcześniej zostały one wybarwione specyficznymi sondami fluorescencyjnymi. Technologia CARS (Coherent anti-Stokes Raman Scattering) pozwala uwolnić się od obrazowania tylko wybarwionych fluorescencyjnie preparatów w mikroskopii konfokalnej. W mikroskopii CARS możemy obserwować w wysokim kontraście niewybarwione próbki, ponieważ obraz tu powstający pochodzi z sygnału generowanego przez wibracje molekuł znajdujących się w badanym preparacie. Poszczególne typy cząsteczek posiadają odmienną energię wibracji, która może być aktywowana za pomocą światła lasera o odpowiedniej długości fali. Dlatego też można zobrazować kilka różnych substancji znajdujących się w badanym preparacie w kilku osobnych kanałach (lub pokazać na jednym obrazie w różnych pseudo-kolorach). W celu wzbudzenia wibracji cząsteczek używa się linii światła z zakresu podczerwonego, które ze względu na niższą energię fotonów niemal nie powoduje wyświecania materiału czy przechodzenia do stanów tripletowych analizowanych molekuł. Ma to niebagatelny wpływ na ochronę badanego materiału.

Spójrz głębiej w swoją próbkę dzięki laserowi o wzbudzeniu wielofotonowym

Mikroskopy wielofotonowe (Multiphoton microscopy) dzięki użyciu światła wzbudzającego o długiej fali (2 lub 3 razy dłuższa niż przy wzbudzeniu jednofotonowym) umożliwiają badanie dużo grubszych preparatów niż konwencjonalne mikroskopy fluorescencyjne. Dodatkowo, przy ekscytacji wielofotonowej, wzbudzeniu ulegają tylko fluorochromy znajdujące się w ognisku soczewki obiektywu. Eliminuje to potrzebę używania przysłony konfokalnej w mikroskopach konfokalnych oraz pozwala na precyzyjne wzbudzenie i fotoaktywację próbki w miejscach o dokładnie wybranych współrzędnych x, y, z.

Dzięki serii mikroskopów oznaczonych symbolem Leica TCS SP8 SMD  (Single Molecule Detection) możemy zarówno obrazować nasze preparaty z konfokalną jakością, jak i dokonywać pomiarów sygnału fluorescencji pochodzącego z pojedynczych cząstek fluorochromów w naszych próbkach. Mikroskopy z serii SMD w sposób perfekcyjny integrują platformę konfokalną Leica TCS SP8 z detektorami SPAD oraz oprogramowaniem pochodzącymi z firmy PicoQuant. System ten jest bardzo pomocny w badaniu przebiegu procesów biochemicznych podczas przyżyciowych obserwacji, jak również może dostarczyć nowych informacji na temat struktury stałych lub utrwalonych próbek. Oprócz funkcji dostępnych w konwencjonalnym systemie konfokalnym, system SMD umożliwia pomiary: FCS (Fluorescence Correlation Spectroscopy); FCCS (Fluorescence Cross-Correlation Spectroscopy); FLCS (Fluorescence Lifetime Correlation Spectroscopy) oraz FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging) w tym FLIM-FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer).