• Banner podstrona

Spektrometr FluoTime 100 zawiera kompletną optykę i elektronikę dla zapisu zaniku fluorescencji za pomocą modułu do TCSPC (skorelowanego w czasie liczenia pojedynczych fotonów). System bazuje na wysokiej jakości źródłach oświetlenia pulsowego i szybkich modułach do detekcji sygnałów. W systemie zastosowano optykę do skupiania i zbierania sygnałów o wysokiej aperturze numerycznej w celu osiągnięcia najlepszej czułość. W celu uzyskania wysokiej przepuszczalności światła zastosowano system filtrów dla światła emisyjnego z filtrami odcinającymi.

 

 

Spektrometr FluoTime 200  jest przeznaczony do pracy z systemami laserów femtosekundowych lub pikosekundowych. Za pomocą FluoTime 200 można obserwować czasy zaniku fluorescencji do kilku pikosekund. FluoTime 200 jest zaprojektowany tak aby zapewnić optymalizację pomiarów czasowych. W zależności od wymagań dostępna jest szeroka gama monochromatorów. System może być wyposażony w różne typy detektorów, jak również w różne karty do pobierania danych, tak aby pokryć szeroki zakres czułości widmowej i rozdzielczości czasowej.

Spektrometr FluoTime 300 ”EasyTau” jest automatycznym, wydajnym spektrometrem do pomiaru czasów życia fluorescencji z opcją pomiaru widma fluorescencji (steady-state) oraz pomiaru fosforoscencji. Zawiera kompletną optykę i elektronikę niezbędną dla zapisu zaniku fluorescencji za pomocą modułów do TCSPC (skorelowanego w czasie liczenia pojedynczych fotonów) lub modułów MCS (skalowanie wielokanałowe). Duży wybór detektorów umożliwia szeroki zakres konfiguracji systemu. Za pomocą FluoTime 300 można obserwować czasy zaniku do kilku pikosekund. FluoTime 300 "EasyTau" wyposażony jest w intuicyjny i łatwy w użyciu system oprogramowania z zaprojektowanymi kreatorami aplikacji, które prowadzą użytkownika przez niezbędne kroki do wykonywania typowych zadań pomiarowych.

PicoQuant oferuje możliwość rozbudowy istniejących systemów o nowe techniki pomiarowe: FLIM, FRET oraz FSC.