• Banner podstrona

Enzymatyczny rozkład białek na żelu poliakrylamidowym i późniejsza analiza peptydów za pomocą spektrometrii masowej stała się rutynową procedurą w analizie białek. W protokołach wykorzystywanych w proteomice DigestPro MSi jest niezastąpiony! Pozwala automatyzować procedury, uzyskując jednocześnie ich wysoką powtarzalność.
Trawienie białka i przygotowanie próbek do spektrometrii masowej (MALDI):
• etap mycia
• redukcja wiązań dwusiarczkowych w temperaturze 60 ° C
• alkilowanie reszt cysteiny
• rozkład enzymatyczny w temperaturze 37 ° C
• etap wymywania peptydów z matrycy żelowej

Kolejne etapy przygotowania próbek do spektrometrii masowej również są możliwe do automatycznego wykonania przez DigestPro MSi:
• nanoszenie roztworu matrycy i próbki
• przygotowanie „spotów” warstwowych
• odsalanie i koncentracja próbek w technologii ZipTips Millipore
• nakładanie próbek na płytki
Niniejsze urządzenie jest kompatybilne z większością płytek używanych w technologii MALDI.

Slide Spotting Robot jest przeznaczony do syntezy macierzy peptydowych w technologii CelluSpots ™ na szkiełkach mikroskopowych. Na szkiełku o wymiarach 26x75 mm istnieje możliwość wykonania do 1000 „spotów”. Istnieje możliwość pracy na dwóch mikropłytkach: 96 lub 384 studzienek. Dzięki funkcjonalnej szacie graficznej, profesjonalne oprogramowanie umożliwia precyzyjne zaprogramowanie reakcji (wzór „spotu”, duplikaty itp.). Typowy wzór ma 2 obszary  po 384 miejsca „spotów” oznaczone różnymi kolorami. Wbudowany w urządzenie robot może nanosić, przy pomocy cienkiej igły dotykającej powierzchni szkiełka, nanoobjetości reagentów (do 100 nl). Slide Spotting Robot jest dostarczany z oprogramowaniem, komputerem, szczegółową instrukcją i w ochronnej obudowie.