• Banner podstrona

MultiPep CF jest w pełni zautomatyzowanym syntezator peptydów, umożliwiający syntezę pepetydów w tzw. stałym przepływie.

Ten zaawansowany system umożliwia syntezę pojedyńczych peptydów w skali od 50 - 2000 μmoli (2 mmol). Pojedyncza kolumna umożliwia wytrząsanie jak i ciągły przepływ, co zapewnia wysoką jakość syntezy długich i hydrofobowych peptydów. Dostępne są kolumny o objętości:1, 2, 25 lub 40ml.

Opcjonalnie system może być wyposażony w system do podawania gazów obojętnych (np. azot, argon) aby zapewnić stabilność dłuższych syntez.

System może być wyposażony w system monitoringu (UV) w czasie rzeczywistym poszczególnych etapów reakcji. Spektrometr UV wykorzystuje diody LED o długiej żywotności źródła światła, co jest zdecydowanie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem w porównaniu do tradycyjnych lamp.

Podczas syntezy możliwe jest korzystanie z aż 48 różnych pochodnych aminokwasów. System posiada 13 miejsc na odczynniki niezbędne w procesie syntezy.

MultiPep RSI jest w pełni zautomatyzowanym syntezator peptydów, wyposażonym w rozbudowany robot do pipetowania (5 w 1)  i zaawansowane oprogramowanie. Wymienne moduły pozwalają na konfigurację umożliwiającą syntezę nawet kilkuset peptydów podczas jednego protokołu.


Synteza odbywa się w płytkach, jednorazowych kolumnach, błonach celulozowych (metoda SPOT) lub w technologii CelluSpots ™ na szkiełkach mikroskopowych. Istnieje możliwość szybkiej zmiany używanych modułów. Urządzenie wyposażone w 6 stanowisk na odczynniki. Istnieje także możliwość podłączenia dodatkowych 13 butelek z używanymi odczynnikami, co umożliwia wykonanie nawet bardzo skomplikowanych protokołów syntezy.


Dostępne konfiguracje:

  • Moduł wyposażony w kolumny: przeznaczony do syntezy 72 peptydów na dużą skalę: do 100 µmoli.
  • Moduł wyposażony w płytki: przeznaczony do syntezy 384 (4 x 96) peptydów w skali od 1 do 10 µmoli.
  • Moduł SPOT: przeznaczony do syntezy macierzy peptydowych na czterech membranach celulozowych (do 600 peptydów na jednej membranie)
  • Moduł CelluSpots ™: przeznaczony do syntezy macierzy peptydowych w technologii CelluSpots ™

ResPep SL jest to w pełni zautomatyzowany kompaktowy syntezator peptydów. Wymienne moduły i zaawansowane oprogramowanie umożliwiają syntezę peptydów na różną skalę. Urządzenie jest wyjątkowo łatwe w instalacji i obsłudze. Instrument może być używany w laboratoriach chemicznych i biologicznych ukierunkowanych na badania peptydów.

Dostępne konfiguracje:

  • Moduł wyposażony w płytki i mikrokolumny: przeznaczony do syntezy peptydów na małą skalę. Możliwa jednoczesna synteza 96 peptydów w płytce, w ilości od 1 do 10 µmoli lub od 1 do 15 µmoli na mikrokolumnach (konfiguracja standardowa).
  • Moduł SPOT: przeznaczony do syntezy macierzy peptydowych na dwóch membranach celulozowych.
  • Moduł wyposażony w kolumny: przeznaczony do syntezy 3 peptydów w skali: od 25 do 100 µmoli.
  • Moduł CelluSpots ™: przeznaczony do syntezy macierzy peptydowych w technologii CelluSpots ™