• Banner podstrona

Ilościowa analiza ekspresji genów - QGE

qge
Ważnym aspektem badań w dziedzinie nowoczesnych badań jest analiza poziomu ekspresji konkretnych genów oraz ewentualnych zmian jej natężenia. Rozwój zaawansowanych technik analitycznych może pozwolić na wyodrębnienie genów markerowych, których ekspresja ulega widocz­nym zmianom w toku rozwoju konkretnej odmiany choroby.

Badanie ekspresji genów metodą spektrometrii mas umożliwia przeprowadzanie reakcji multiplex – do 24 amplikonów jednocześnie. Długość amplikonów od 80 do 120 par zasad. Minimalna ilość RNA do wydajnej reakcji to 5pg. Minimalna wykrywana liczba kopii matrycy w reakcji sięga 3 cząsteczek a minimalna wykrywana zmiana w ekspresji 10% przy współczynniku zmienności pomiaru ~3%CV. Normalizacja wyników zachodzi względem kilku genów referencyjnych z użyciem platformy GeNorm udostępnianej przez producenta.

Użycie tak zaawansowanej techniki analizy ekspresji genów umożliwia walidacje wyników badań mikromacierzy, analizę zmienności liczby kopii (copy number variance) a także analizę utraty heterozygotyczności.

Do pobrania:

Ilościowa analiza ekspresji genów - QGE - broszura - j. angielski (PDF 1.15 MB)