• Banner podstrona

Analiza mutacji somatycznych - Panele AGENA w medycynie spersonalizowanej

analiza mutacjiMedycyna personalizowana jest przedstawiana jako „odpowiednia terapia dla odpowiedniej osoby we właściwym czasie”. Wzrost liczby medycznych baz danych opisujących szczegółowo odkryte biomarkery genetyczne, w szczególności w dziedzinie onkologii, daje ogromne możliwości wykorzystania ich do zaawansowanych analiz w służbie pacjentowi. Najnowsze wysoko wydajne technologie, które analizują niektóre mechanizmy nowotworowe, dając spore możliwości pod względem wczesnej i specyficznej diagnostyki oraz predykcyjnej wartości leczenia. Ponadto szerokie wykorzystanie pozyskanych w ten sposób danych w odniesieniu do informacji genetycznych, w istotny sposób może się przyczynić zarówno do zindywidualizowania leczenia dla konkretnego pacjenta, jak i obniżyć koszty samej terapii onkologicznej.

Producent opracował wyspecjalizowane aplikacje diagnostycznychne: OncoCarta 1.0, OncoCarta 2.0, OncoCarta 3.0, MelaCarta i LungCarta, umożliwiające analizę przesiewową nowotworowego DNA pod kątem występowania mutacji (głównie substytucji). W przypadku dwóch ostatnich paneli analiza zawężona jest do konkretnego typu no­wotworu — czerniaka złośliwego lub raka płuca.

Wszystkie te panele są gotowe do użycia i posiadają w zestawie zaprojektowane i walidowane do każdego z nich podwójne pary starterów. Dodatkowo do każdego zestawu dołączane są kontrole pozytywne i negatywne. Możliwe jest użycie do analiz materiału genetycznego z linii komórkowych, tkanek pochodzących z biopsji, ale także z tkanek mrożonych lub zatopionych w parafinie i utrwalonych w formalinie (tzw. FFPE). Istnieje możliwość zakupu odczynników dedykowanych do każdego z poniższych paneli i wykorzystania ich do analizy innych wyselekcjonowanych mutacji.

 

Do pobrania:

Profilowanie mutacji - broszura - j. angielski (PDF 525.01 KB)

OncoFocus™ Panel v1.0 umożliwia identyfikacje 300 mutacji w obrębie 4 onkogenów (EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) kluczowych głównie dla badań raka jelita grubego, płuc, skóry. Wymagane jest minimalnie stężenie 20 ng DNA na próbkę. Czułość wykrywania mutacji wynosi poniżej 10% występowania w populacji.

Do pobrania:

OncoFOCUS Panel v 1.0 - broszura - j. angielski (PDF 294.37 KB)

UltraSEEK™ Oncogene Panel v1.0 umożliwia identyfikacje ponad 26 mutacji w obrębie 12 onkogenów ważnych dla diagnostyki różnego rodzaju nowotworów. Wymagane jest minimalnie stężenie 40 ng DNA na próbkę. Czułość wykrywania mutacji wynosi poniżej 1% występowania w populacji.

Do pobrania:

UltraSEEK Oncogene Panel v 1.0 - broszura - j. angielski (PDF 288.13 KB)

 

Hemo ID™ Blood Group Genotyping Panel umożliwia identyfikacje 101 antygenów lub167 alleli (108 SNP) w obrębie 17 różnych grup krwi (Rhesus D, Rhesus C, Rhesus E, RHD , RHDel, Kell, Kidd, Duffy, MNS, Indian, Lutheran, Auberger, Landsteiner-Wiener, Diego, Colton, Knops, Dombrock). Dokładne informacje na temat produktu dostępne są na stronie http://www.agenabio.com/hemoid.

Do pobrania:

Hemo ID Blood Group Genotyping Panel - broszura - j. angielski (PDF 269.02 KB)

iPLEX® Pro Sample ID Panel zawiera 44 wyselekcjonowane dla „barcodingu” ludzkich SNP, 3 markery płci umożliwiające identyfikacje próbki przed zaawansowanymi analizami genetycznymi. Dodatkowo 5 kontroli liczby kopii DNA umożliwia ocenę stężenia materiału genetycznego. Do przeprowadzenia testu wymagane jest minimalnie stężenie 10 ng DNA na próbkę.

Do pobrania:

iPLEX Pro Sample ID Panel - broszura - j. angielski (PDF 762.3 KB)