• Banner podstrona

Izolacja kwasów nukleinowych

Zestawy odczynników

System QuickGene-810 oraz QuickGene-Mini80 pracują na tych samych, gotowych zestawach odczynników pozwalających na izolację:
- DNA z pełnej krwi
- DNA tkankowego
- DNA plazmidowego
- RNA tkankowego
- RNA z hodowli komórkowych
- RNA z komórek krwi

 

Jedno opakowanie odczynników pozwala na przeprowadzenie 96 izolacji.

System QuickGene-610L pracuje na gotowych zestawach odczynników do izolacji DNA z pełnej krwi. Jedno opakowanie odczynników pozwala na przeprowadzenie 48 izolacji.

Każde opakowanie zawiera odczynniki do przeprowadzenia pełnej izolacji, czyli od lizy komórkowej do otrzymania czystej próbki kwasu nukleinowego. Każde opakowanie zawiera również komplet elementów plastikowych niezbędnych do przeprowadzenia izolacji, czyli kolumienki filtracyjne, probówki na ścieki i probówki z zatyczkami na próbki DNA lub RNA.