• Banner podstrona

Warsztaty dla dzieci

 

Firma KAWA.SKA Sp. z o.o. we współpracy z panią Ewą Jurkiewicz z fundacji EDP – Edukacja dla przyszłości organizuje wydarzenia edukacyjne dedykowane najmłodszym. Celem warsztatów jest umożliwienie dzieciom pracy z mikroskopem - ukazanie piękna i różnorodności świata w skali mikro oraz zachęcenie ich do nieustannego odkrywania świata.

25 maja, mieliśmy przyjemnosć gościć na warsztatach mikroskopowych dzieci ze szkoły podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie. Uczniowie klasy V f, pod opieką wychowawczyni Pani Moniki Bieńkowskiej, mieli okazję zapoznać się z teorią dotyczącą budowy i zasad działania różnego rodzaju mikroskopów. W drugiej części zajęć dzieci miały okazję wykorzystać teorię w praktyce i samodzielnie przeprowadzić proste obserwacje mikroskopowe. Zajęcia ze strony KAWA.SKA prowadzili: specjalista ds. mikroskopów dr Jarosław Korczyński oraz inż. serwisu Tomasz Pławiak.

W dniach 12-go i 13-go lipca firma KAWA.SKA po raz kolejny zorganizowała warsztaty dla nastoletnich uczestników letniego obozu naukowego zorganizowanego przez fundację EDP – Edukacja dla przyszłości oraz Panią Ewę Jurkiewicz. Cześć uczestników brała udział w poprzednich edycjach szkoleń. Dwudniowe szkolenie zaczęło się od wstępu teoretycznego i przypomnienia podstaw optyki – jak działa narząd wzroku, czym są iluzje optyczne, na jakiej zasadzie działają mikroskopy. Po teorii przyszedł czas na praktykę i obserwacje mikroskopowe. Uczestnicy mieli do dyspozycji gotowe preparaty jak również mieli możliwość przygotowania własnych. Prace na mikroskopach prostych dopełniły obserwacje na mikroskopie konfokalnym. Zajęcia ze strony KAWA.SKA prowadzili: specjalista ds. mikroskopów dr Jarosław Korczyński oraz inż. serwisu Tomasz Pławiak.


Firma KAWA.SKA Sp. z o.o. we współpracy z panią Ewą Jurkiewicz z fundacji EDP – Edukacja dla przyszłości zorganizowała po raz trzeci wydarzenie edukacyjne dedykowane najmłodszym.

W laboratorium firmy 10.07.2014 roku odbyły się wakacyjne warsztaty z mikroskopii dla dzieci. Pod opieką specjalistów z firmy KAWA.SKA Sp. z o.o. dr J. Korczyńskiego i dr G.Gacka dzieci przygotowały i oglądały na mikroskopach firmy Leica preparaty sporządzone z przyniesionych przez siebie materiałów.


Pani Ewa Jurkiewicz z Fundacji Edukacja dla Przyszłości zorganizowała wraz ze specjalistami z Firma KAWA.SKA Sp. z o.o. wakacyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci.

Warsztaty odbyły się w sali warsztatowej Fundacji w Krępie. Prowadzili je Prezes firmy Marian Kawczyński oraz dr Piotr Grochowski.

Celem warsztatów było umożliwienie dzieciom pracy z mikroskopem- ukazanie piękna i różnorodności świata w skali mikro oraz zachęcenie ich do nieustannego odkrywania świata. Większość uczestników warsztatów po raz pierwszy miała okazję prowadzenia obserwacji mikroskopowych.