• Banner podstrona

Aktualne kursy

Nowoczesne techniki mikroskopowe i informatyczne w badaniach biologicznych

W 2016 roku zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych przez firmę KAWA.SKA. W ramach zajęć kursanci będą mogli popracować na różnego rodzaju mikroskopach świetlnych i stereoskopowych oraz na mikroskopie konfokalnym. Zajęcia odbywają się przy użyciu sprzętów marki Leica, których dystrybutorem jest firma KAWA.SKA. Program zajęć obejmuje m.in. obserwacje preparatów biologicznych w mikroskopii świetlnej, cyfrowe obrazowanie mikroskopowe – obróbkę i analizę obrazu, techniki mikromanipulacji wykorzystywane w mikroskopii stereoskopowej, mikroskopię fluorescencyjną oraz mikroskopię konfokalną. Zajęcia dedykowane są kadrze naukowej oraz studentom wyższych lat studiów.

 

Prowadzący:                

prof. Takashi Kuwana (język wykładowy angielski)

 dr Grzegorz Gacek

 dr Jarosław Korczyński

 mgr Przemysław Kawczyński

 

Termin:

 • 17 - 19 LUTEGO 2016 lub 26 - 28 KWIETNIA 2016, w godz. 9 - 16

 

Ilość osób: Min. 8 - maks. 10. Trwają zapisy. Warunkiem rozpoczęcia warsztatów jest uzbieranie grupy 8 chętnych osób. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do 30 stycznia przyjmujemy zapisy na zajęcia w lutym 2016, a do 30 marca na zajęcia w kwietniu 2016.

Cena: 850zł brutto od osoby

Lokalizacja: Centrum Doradztwa Naukowo-Badawczego KAWA.SKA ul. Techniczna 5, Piaseczno.

Organizator w cenie kursu zapewnia: sprzęt najwyższej jakości, materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć oraz wykwalifikowaną kadrę.

Certyfikat: kurs zakończony jest wydaniem certyfikatu o odbytym szkoleniu.

 

Program:

Dzień 1

09:00 – 10:30 Wykład „Wprowadzenie do mikroskopii”, G. Gacek

 • Budowa i zasada działania mikroskopu świetlnego
 • Rodzaje, zasada działania i wykorzystanie kontrastów w mikroskopii świetlnej
 • Podstawy mikroskopii elektronowej transmisyjnej (TEM) i skaningowej (SEM)

10:30 – 12:00 Ćwiczenia praktyczne „Mikroskopia świetlna – podstawy”, G. Gacek

 • Przygotowanie mikroskopów do pracy
 • Zasady czyszczenia optyki mikroskopowej
 • Ustawianie oświetlenia Kohlera
 • Obserwacje próbek biologicznych w poszczególnych kontrastach mikroskopowych

12:00 – 13:00 Przerwa – prezentacja wyników obrazowania mikroskopowego.

13:00 – 14:00 Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne „Podstawy cyfrowego obrazowania mikroskopowego”, J. Korczyński; G. Gacek

 • Typy detektorów w mikroskopii – wady i zalety
 • Działanie cyfrowych kamer mikroskopowych
 • Zasady cyfrowego obrazowania próbek biologicznych w mikroskopie (intensywność światła, czas naświetlania, czułość kamery)
 • Obsługa oprogramowania do akwizycji obrazu
 • Zajęcia praktyczne z wykonywania zdjęć spod mikroskopu
 • Pomiary ilościowe i jakościowe wykonywane na zdjęciach mikroskopowych
 • Obrazowanie przyżyciowe preparatów – filmy i serie czasowe poklatkowe

14:00 – 15:00 Wykład „Zastosowanie fluorescencji w badaniach biologicznych”, J. Korczyński

 • Zjawisko fluorescencji – fizyczne podstawy
 • Budowa i zasada działania mikroskopu fluorescencyjnego oraz mikroskopu konfokalnego
 • Zaawansowane aplikacje biologiczne w mikroskopii fluorescencyjnej
 • Inne zastosowania znaczników fluorescencyjnych (m.in. hybrydyzacja in situ, znakowanie białek na      membranie w metodzie Western blot).

15:00 – 16:00 Ćwiczenia praktyczne „ Mikroskopia fluorescencyjna”, J. Korczyński, G. Gacek

 • Obsługa mikroskopów fluorescencyjnych
 • Obsługa oprogramowania do akwizycji obrazu
 • Analiza preparatów barwionych metodami immunocytochemicznymi

Dzień 2

09:00 – 10:00 Wykład „Droga do nanoskopii – mikroskopia konfokalna”, J. Korczyński

 • Budowa i działanie mikroskopu konfokalnego
 • Detekcja spektralna w mikroskopii konfokalnej
 • Mikroskopia super-rozdzielcza
 • Techniki badań stosowane w mikroskopii konfokalnej.

10:00 - 11:30 Ćwiczenia praktyczne „Techniki obrazowania w zaawansowanej mikroskopii konfokalnej”, J. Korczyński

 • Obsługa mikroskopu konfokalnego – obserwacja struktur komórkowych i ponad      komórkowych
 • Akwizycja trójwymiarowych serii XYZ na mikroskopie konfokalnym
 • Analiza spektralna próbek w mikroskopie konfokalnym

11:30 – 13:00 Ćwiczenia praktyczne „Analiza obrazu mikroskopowego”, P. Kawczyński

 • Obróbka obrazów mikroskopowych
 • Ręczne i automatyczne pomiary na obrazach mikroskopowych. Zliczanie komórek oraz znaczników fluorescencyjnych w jądrze komórkowym (w hybrydyzacji in situ).

13:00 – 14:00 Przerwa – prezentacja wyników obrazowania mikroskopowego.

14:00 – 15:00 Ćwiczenia praktyczne „Mikroskopia konfokalna – F-techniki”, J. Korczyński

 • Badanie interakcji między molekułami w mikroskopie konfokalnym (technika FRET)
 • Badanie dyfuzji cząstek na preparacie w mikroskopie konfokalnym (technika FRAP)

15:00 – 16:00 Ćwiczenia praktyczne „Wizualizacja 3D w mikroskopii konfokalnej”, P. Kawczyński

 • Zapoznanie się z oprogramowaniem do wizualizacji 3D próbek biologicznych
 • Tworzenie i nagrywanie animacji trójwymiarowych modeli próbek biologicznych

Dzień 3

09:00 – 10:00 Wykład “Mikroskopy stereoskopowe – historia, budowa I zastosowanie”, G. Gacek

10:00 – 12:00 Ćwiczenia praktyczne „Mikroskopia stereoskopowa”, G. Gacek, J. Korczyński

 • Zapoznanie się z rodzajami mikroskopów stereoskopowych
 • Obsługa mikroskopów stereoskopowych
 • Obserwacje i wykonywanie zdjęć na mikroskopach stereoskopowych

12:00 – 13:00 Przerwa – prezentacja wyników obrazowania mikroskopowego.

13:00 – 15:30 Ćwiczenia praktyczne z mikroskopii stereoskopowej, prof. Takashi Kuwana (j. ang)

15:30 – 16:00 Prezentacja wyników analizy mikroskopowej. Podsumowanie zajęć i wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.