• Banner podstrona

XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego

W dniach 28.06 – 1.07. 2016 r.

odbył się w Rynie

XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego,

którego nasza firma była głównym sponsorem.

W ramach Zjazdu odbył się Kurs Zaawansowanej Mikroskopii Fluorescencyjnej

prowadzony wspólnie przez firmy Leica Microsyatems GmbH oraz KAWA.SKA Sp. z o.o.,

jak również pokaz czasowo-rozdzielczego fluorymetru FluoTime 300 firmy PicoQuant.

W ramach Kursu Zaawansowanej Mikroskopii Fluorescencyjnej oprócz części teoretycznej odbyły się też zajęcia praktyczne dla 4-ch grup na mikroskopie konfokalnym SP8 SMD firmy Leica Microsystems, wyposażonym w przystawkę FLIM firmy PicoQuant. Zajęcia prowadzili dr Irmtraud Steinmetz z firmy Leica Microsystems oraz dr Jarosław Korczyński z firmy KAWA.SKA.

xvi zjazd ptbf z1 xvi zjazd ptbf z2 xvi zjazd ptbf z3 
Prezentację czasowo - rozdzielczego fluorymetru FluoTime 300 przeprowadził dr Wiesław Kawczyński z firmy KAWA.SKA. xvi zjazd ptbf z4 xvi zjazd ptbf z5