• Banner podstrona

Prezentacja fluorymetru czasowo-rozdzielczego FluoTime 300

W dniach 30.05 – 3.06. 2016 r.

na zaproszenie

Zakładu Biochemii Fizycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

na ul. Gronostajowej 7

firmy PicoQuant GmbH oraz KAWA.SKA Sp. o.o.

zorganizowały prezentację fluorymetru czasowo-rozdzielczego

FluoTime 300

fluotime300 Roadshow 2016 foto

Prezentacja składała się z dwóch części. Po części teoretycznej poprowadzonej przez dr Christiana Litwinskiego z firmy PicoQuant każdy z uczestników spotkania miał możliwość zbadania własnych próbek pod kątem czasów życia fluorescencji, a tym samym sprawdzenia możliwości pomiarowych prezentowanego fluorymetru FluoTime 300, oraz możliwości analitycznych programu FluoFit Pro.

Informację o niniejszym spotkaniu można również znaleźć na stronie internetowej firmy PicoQuant.