• Banner podstrona

XXXIII Szkoła zimowa Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie

W dniach 12-15 stycznia 2016 r. w Ośrodku Konferencyjnym Hotelu „GALAXY” w Krakowie odbędzie się XXXIII Szkoła Zimowa pt.: „Metody bioinżynierii w neurobiologii i medycynie”.

XXXIII Szkoła Zimowa będzie okazją do poznania modeli opartych o metody inżynierii genetycznej i tkankowej, konstruowania tych modeli, możliwości ich zastosowania w badaniach neurobiologicznych. Przestawione będzie tworzenie genetycznych konstruktów myszy transgenicznych i zastosowanie tych modeli w farmakologii doświadczalnej. Omówione będą perspektywy, jakie niosą metody oparte o inżynierię tkankową w medycynie regeneracyjnej i leczeniu stanów pourazowych. Szkoła jest adresowana do pracowników naukowych zajmujących się biologią medyczną, neurofarmakologią oraz do lekarzy praktyków. Zapraszamy na nasze stoisko.