• Banner podstrona

Badania biopsyjne wyzwaniem współczesnej neuropatologii - 16 października 2015

16 października w Warszawie odbędzie się konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz Zespół Neuropatologii Onkologicznej Komietetu Nauk Neurologicznych PAN. Ta interdyscyplinarna konferencja różnych specjalności medycznych pozwoli na wszechstronne przedstawienie i omówienie problemów związanych z zagadnieniami diagnostyki biopsyjnej procesów patologicznych w obrębie układu nerwowego, mięśniowego i naczyniowego, pozostającymi w kręgu zainteresowania neuropatologów. Uczestników konferencji zapraszamy do naszego stoiska.