• Banner podstrona

Mass Spectrometry Workshop "Innovations in discovery of potential new pharmaceuticals"

W dniach 7-9 lipca 2015 roku już po raz czwarty odbył się w Gdańsku: Mass Spectrometry Workshop pod hasłem "Innovations in discovery of potential new pharmaceuticals". Organizatorem warsztatów był Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wydarzenie podzielono na dwie części: genomiczną i proteomiczną. Część pierwsza została zrealizowana przy współpracy z firmą KAWA.SKA Sp. z o. o..

W obrębie zagadnień genomicznych wystąpiło czworo prelegentów. Profesor Charles Cantor z USA, reprezentujący firmę Agena Bioscience, opisał problemy związane z monitorowaniem przebiegu leczenia nowotworów oraz możliwość ich rozwiązania za pomocą nietypowych aplikacji możliwych do wykonania na spektrometrze mas. Następnie dr Timo Wagner z Niemiec (Agena Bioscience, Hamburg), zaprezentował aplikację UltraSeek umożliwiającą detekcję mutacji występujących w populacji z częstością poniżej 1%.

 

 

mass spectrometry workshop 9 m mass spectrometry workshop 6 m
 

 

Po krótkiej przerwie prof. Mikhail Zarayskiy z Pavlov First Saint Petersburg State Medical University w Rosji zapoznał słuchaczy z nieinwazyjną metodą określenia stadium rozwoju glejaka poprzez określanie profilu ekspresji miRNA-21. Tę część wykładów zakończyła dr Agnieszka Woźniak z Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, która zaprezentowała kilkuetapową metodę leczenia GIST - nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego.

W ramach wydarzenia odbyły się praktyczne warsztaty genomiczne, podczas których uczestnicy mogli zapoznać się z działaniem systemu MassARRAY oraz obsługą oprogramowania do projektowania doświadczeń związanych z profilowaniem mutacji.

Gdańskie warsztaty dały możliwość spotkania i wymiany doświadczeń naukowcom z różnych środowisk badawczych.