• Banner podstrona

Nowoczesne techniki bioinformatyczne w badaiach mikroskopowych

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zakomunikować, że sukcesem zakończył się nasz pilotażowy program zajęć pt :

NOWOCZESNE TECHNIKI BIOINFORMATYCZNE

W BADANIACH MIKROSKOPOWYCH

Kurs był dedykowany studentom SGGW z Wydziału Nauk o Zwierzętach. Odbywał się w centrum Doradztwa Naukowo Badawczego KAWA.SKA w Piasecznie na przestrzeni dwóch miesięcy, w grudniu 2014 oraz w styczniu 2015.

 Zajęcia były prowadzone przez pracowników KAWA.SKA:

  • dr Grzegorza Gacka – Specjalistę ds. mikroskopii
  • dr Jarosława Korczyńskiego – Specjalistę ds. mikroskopii
  • Przemysława Kawczyńskiego – Specjalistę ds. oprogramowania i IT 

 

 nowoczesne techniki bioinformatyczne
Program, był podzielony na część teoretyczną - wykładową, oraz część praktyczną – laboratoryjną.

Ramy Programowe:

Wykłady:

Podstawy mikroskopii świetlnej. Mikroskopy stereoskopowe. Mikroskopia fluorescencyjna. Mikroskopia konfokalna

Ćwiczenia:

Przygotowanie mikroskopu do pracy: zasady czyszczenia optyki, oświetlenie ustawienia układu Kohlera, przygotowanie mikroskopu do pracy w kontraście fazowym, kamery cyfrowe. Podstawowa obsługa oprogramowania LAS. Obsługa stereoskopu: budowa stereoskopu z optyka Fusion optics, oświetlenie HDI, selekcjonowanie optyczne obrazów z wykorzystywaniem modułów programu LAS Montaże. Mikroskopia fluorescencyjna: obserwacja preparatu niebarwionego w kontraście fazowym i DIC, rejestracja sekwencji zdarzeń za pomocą modułu LAS Multitime lub Movie, obserwacja preparatu w mikroskopie fluorescencyjnym, możliwości współczesnych mikroskopów fluorescencyjnych, DMI 6000, DMI 8. Mikroskop konfokalny, analiza obrazu mikroskopowego przy użyciu LAS Analysis.

Poniżej opinia o kursie wystawiona przez dr hab. Wiesława Świderka z SGGW

nowoczesne techniki bioinformatyczne opinia