• Banner podstrona

Wykład prof. Charlesa Cantora - Detecting many genes at once with DNA mass spectrometry

prof.Cantor wyklad
Dnia 23 października 2014 firma KAWA.SKA Sp. z o.o. zorganizowała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką na ul. Nowoursynowska 100 (Wolica), wykład Prof. Charlesa Cantora, jednego z współtwórców metody wykorzystującej spektrometrię mas do analiz kwasów nukleinowych. Wystąpienie to ukazało szerokie spektrum możliwości zastosowania aplikacyjnego systemu MassARRAY, głównie w kontekście zastosowań w nowoczesnej biologii molekularnej i genetyce. Profesor Cantor przedstawił najnowsze doniesienia opisujące zastosowanie spektrometrii mas w analizie DNA w badaniach dużych zwierząt użytkowych oraz  medycynie spersonalizowanej. Gospodarzem spotkania był Prof. Zdzisław Gajewski. Przybyli także zaproszeni goście z firm Celon Pharma oraz Medgen. Jednym ze słuchaczy był Prof. Andrzej Drukier. Po wykładzie Prof. Cantor chętnie odpowiadał na wszystkie pytania, czego wynikiem była żarliwa dyskusja tocząca się długo po zakończeniu seminarium.