• Banner podstrona

Warsztaty z zastosowania spektrometrii mas w proteomice i genomice w dniach 24-27.06.2014

cwiczenia sequenom
W dniach 24-27 czerwca 2014 roku w Gdańsku odbyły się, zorganizowane przez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny  oraz firmę KAWA.SKA Sp. z o. o. bezpłatne Warsztaty Spektrometrii Mas.

Tematem przewodnim warsztatu było „Zastosowanie spektrometrii mas w proteomice i genomice”. Kurs obejmował dwie części, każda z nich składała się z 1-dniowej teoretycznej sesji wykładowej oraz 1-dniowych zajęć praktycznych.

Tematyka pierwszej części warsztatu (24-25 czerwca) skupiała się na wykorzystaniu spektrometrii mas w proteomice.

Celem drugiej części warsztatu (26-27 czerwca) było przedstawienie głównych zagadnienia dotyczących zastosowania spektrometrii mas w genomice. Zajęcia praktyczne przeprowadzone były z użyciem systemu MassARRAY® firmy SEQUENOM.