• Banner podstrona

Seminarium czasowo-rozdzielczej spektroskopii fluorescencyjnej w dniu 3.06.2014 r.

W dniu 3 czerwca 2014 w siedzibie naszej firmy, w Piasecznie przy ul. Technicznej 5, odbyło się Seminarium poświęcone Czasowo-rozdzielczej spektroskopii fluorescencyjnej. W ramach seminarium licznie zgromadzeni goście wysłuchali czterech wykładów obejmujących szeroki zakres zagadnienia od podstaw spektroskopii fluorescencyjnej do zaawansowanych zastosowań nowych sond fluorescencyjnych, jak również wyniki fluorescencyjnych badań fotosyntetycznych kompleksów barwnikowo-białkowych. Wykłady wygłosili Prof. Zygmunt Gryczyński z Texas Christian University z USA, Prof. Wiesław Gruszecki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina. Ofertę aparaturową, oraz możliwości aplikacyjne czasowo-rozdzielczych fluorymetrów przedstawił Uwe Ortmann z firmy PicoQuant z Berlina.